Modalidade: Online con sesións de videoconferencia
Duración:
 25 horas 
Datas:
 Do 20 ao 30 de marzo de 2023.