Modalidade: Online
Duración:
 50 horas 
Datas:
 Do 13 de febreiro ao 25 de abril de 2023