Modalidade: Online con sesións virtuais
Duración:
 30 horas 
Datas:
 Do 16 ao 29 de novembro de 2022