Modalidade: Online con sesións presenciais
Duración:
 30 horas 
Datas:
 Do 2 ao 30 de novembro de 2022.