Modalidade: Online con sesións de videoconferencia
Duración:
 60 horas 
Datas:
 Do 6 de outubro ao 24 de novembro de 2022.