Modalidade: En liña con sesións de videoconferencia
Duración:
 75 horas 
Datas:
 Do 9 de setembro ao 20 de outubro de 2022