Modalidade: Online con sesións de videoconferencia
Duración:
 25 horas 
Datas:
 Do 19 de setembro ao 5 de outubro de 2022.