Modalidade: Online, con sesións virtuais

Duración: 35 

Datas: do 22 de maio ao 15 de xuño de 2023